تلخ تر از خود جدایی ها...
آنجایی است که بعدها آن دو نفر مدام باید وانمود کنند، که چیزی بینشان نبوده... که هیچ اتفاقی نیفتاده... که از همدیگر هیچ خاطره ای ندارند...


/ 7 نظر / 10 بازدید
.سه رگول

وقتی دوستی ومحبت صادقانه باشد،دوری هیچ وقت نمیتواند عامل فراموشی شود، حتی اگراین دوری همیشگی باشد

مها

به مدت تمام دلتنگیهایم به من بدهکاری .... وعده ما باشد روزیکه دلتنگمی... این آخرین بارم بود!! دیگر احساساتم را برای کسی عریان نمیکنم... صداقت یعنی حماقت [گل]

neda

گاهی شاپرکی را میگیری تا رهایش کنی ...! شاپرک میان دستانت له میشود ...! نیت تو کجا ...! سرنوشت او کجا ...!

deniz

همه ی ترسها ، دلهره ها ، دلتنگی ها ، تنهایی ها و همه دردارو خط می زنم با یه واژه ! “خـــــــــــــــــــدا”

farzaneeeeeeeee

گاهي اوقات به يکي نياز دازي... که وقتي ناراحتي بياد پيشت بشينه و سعي خوشحالت کنه... يکي که وقتي داري گريه ميکني اونم گريش بگيره... وقتي حالت خوب نيست آروم و قرار نداشته باشه.. بهش نياز داري ولي نيست ! نبايد سرزنشش بکني... به اين فکر کن که يکي ديگه هم بهش نياز داشته شايد بيشتر از تو.... ممنوووووووووووووووون از حضورت دوستم [لبخند]

farzaneeeeeeeee

گــــاهـــي عکســـي را مـــي ســـوزانيــــم گـــاهـــي عکســـي مـــا را مـــي ســـوزانـــد گـــاهـــي بـــا ديـــدن يــک عکـــس ســـاعــت هـــا گــريـــه مـــي کنيـــم گــــاهــي هـــم ســـالهـــا بــا يـــک عکـــس زنـــدگــي مـــي کنيـــم و ايــــن يعــني زنـــدگــــــــي

بوکانی

وب زیبایی دارید...لینک شدید... خوشحال میشیم ب ما هم سری بزنید eargle20.blgfa.com