هی......................................

این روزها خودم را زدم به ندیدن...........

ندیدن ادم هایی که برایم مهم بودند زمانی.....

خنده هایشان......

ناراحتیشان......

تنهاییشان مهم بود ........

خودم را زدم به فراموشی...

زدم به خوشحالی....

زدم به بیخیالی.....

اما خودمانیم مگر میشود فراموش کرد , بیخیال شد....

شوخی نیس روزی ان ادم ها همه چیزت بودند....

دوستت بودند.............

عزیزت بودند...............

هی.......................................................گریهگریه

این روزها میگذرند....ولی خیلی سخت..........

این روزها درکنار ادم ها میخندم..

اما.............

در تنهایی خودم فقط خدا میداند که چه میگذرد...

خدا میداند این بغض چه میکند با من..........گریهدل شکستهگریه

اما بیخیال نگراننگران........................................

 

/ 6 نظر / 10 بازدید
مهریماه

سلام خوبی؟ اگر با تبادل لینک موافقی ؟اگر هستی بیا تو وبم نظر بده تا بتبادلیم

.سه رگول

ماهی به آب گفت:بی تومیمیرم، آب خواست امتحانش کنه، گفت:میرم به حرفات فکرمیکنم رفت وزودبرگشت اماماهی مرده بود... هیچوقت بانبودنت کسیو امتحان نکن.

.سه رگول

ای دوست به خدا دوری تو دشوار است بی تو از گردش ایام دلم بی زار است

بوکانی

گاهی باید ندید باید نشنید... گاهی اجبار زمانه پیرت میکند... گاهی... امان ازین گاهی ها ... هی...[ناراحت]