رنجشی نیس..........

  ﺭَﻧــﺠـﺸـــﯽﻧـﯿـﺴــﺖ      ﺁﺩﻡﻫــــﺎ ﻫَﻤـﯿـﻨـﻨــﺪ       ﺧــﻮﺑَــﻨـﺪ ﻭﻟـــﯽ ﻓـَـــﺮﺍﻣـــﻮﺵ ﮐــــﺎﺭ     ﻣــــﯽﺁﯾـﻨــــﺪ     ﻣـــﯽﻣــﺎﻧـﻨــﺪ ، ﻣــﯽ ﺭَﻭَﻧــــﺪ     ﻣـﺜـــﻞﻣـُـﺴـــﺎﻓـــﺮﺍﻥِ ﮐـــﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳَـــــﺮﺍ     ﻣــﺜــﻞ ﺍﺯﺩِﺣـﺎﻡ ﺑـﯽ ﺍﻧـﺘـﻬــﺎﯼِ ﯾـکــ ﺧـﯿـﺎﺑـﺎﻥ     ﮐــﺴــﯽﺑـــﺮﺍﯼِ ﺑـــﻮﺩَﻥ     ﻧــﯿـــﺎﻣَﺪهـــ ...ﻧـــﻤـــﯽﺁﯾــــﺪ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 14 بازدید

میگذرد.....

✽تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت✽ ✽فقــط یــک کلمـــــــه اسـت✽   *میگـــــــــــذرد * ✽امـــــا دق میده تا بگـــــــذره.......اه اه✽   ادامه مطلب
/ 10 نظر / 13 بازدید

.............

      خنده ام میگیرد…از اینکه…هنوز بهت فکر میکنم…خدایا کمکم کن…خسته شده ام…وقتی مال من نیست…چرا تو فکرمه…!!!
/ 20 نظر / 11 بازدید

سکوت...................

یکــــــــــــــ دقیقه سکوتــــــــــــ !بخــاطــــرِ تمــامِ آرزوهایــــی کــه درحـــدِ یکـــــ فکـــر مانـــدنــد!!!بخاطـــــرِ شبـــــــ هایـــی که با انـــدوه سپری کـــردیـــم ...بخاطـــرِ قلبـــی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
15 پست
خرداد 92
7 پست
برگرد
1 پست
دلگیرم
1 پست
خیانت
1 پست
رفتن
1 پست
فاصله
1 پست
خواب
1 پست
تقصیر
1 پست